Élelmiszer-biztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzés (MSc)

A képzés célja olyan élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • műszeres analitikai ismeretek,
 • élelmiszer-toxikológiai ismeretek,
 • mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek,
 • táplálkozástudományi ismeretek,
 • minőségügyi ismeretek,
 • élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés,
 • élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági vonatkozásai,Hallgatók a gyakorlaton
 • élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai,
 • biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései,
 • élelmiszer-gazdaságtani ismeretek,
 • élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az élelmiszer-biztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására;
 • az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer-toxikológia és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására;
 • az élelmiszer-minőségi és -biztonsági rendszerek működtetésére;megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszer-ipari alapanyagok és termékek biztonságos előállítására;
 • az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére;
 • az élelmiszer-biztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten.

MSc képzés mintatanterve

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00