Élelmiszermérnöki alapképzés (BSc)

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika és műszaki alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel az élelmiszerek előállítása és tartósítása, valamint az élelmiszertechnológia terén, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakvezető:  Hanczné Dr. Lakatos Erika egyetemi docens, általános dékánhelyettes


Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

 • az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén az élelmiszer-előállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, vezetési és szervezési, marketing, élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására;
 • az élelmiszeripari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás során bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek molekuláris hátterének felismerésére;
 • az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazására;
 • élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítására, tartósítására, biztonságos élelmiszerek előállítására;
 • élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazására, a főbb élelmiszer komponensek azonosítására;
 • az élelmiszeripar számára fontos mikroorganizmusok kimutatására, vizsgálati módszereinek elvégzésére;
 • élelmiszer-ipari folyamatok tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére;Hallgatók a gyakorlaton
 • élelmiszer-ipari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazására, irányítására;
 • HACCP rendszer kiépítésében történő közreműködésre és annak irányítására;
 • élelmiszer-technológiákkal kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására;
 • szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére.

 

Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve alkalmasak:

 • az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátására;
 • élelmiszer-termeléssel és forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátására élelmiszerellenőrző állomásoknál;
 • a fogyasztóvédelem terén és a szakmai kamaráknál feladatok ellátására;
 • termelésirányítói és vezetői feladatok ellátására élelmiszeripari üzemekben.

Rendelkeznek együttműködő képességgel, szakmai kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal.

 

Szakmai gyakorlatok

Az alapfokozat megszerzéséhez a szakmai gyakorlatok két részből tevődnek össze. A szemeszterek során egy-egy ún. hetesi gyakorlat került beépítésre, amikor a hallgatók egy része nem az órarend szerint folytatja tanulmányait, hanem szakmai gyakorlaton vesz részt. Ugyanehhez kapcsolódik a IV. és V. szemeszter között egy hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat.

Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésre a VII. szemeszterben kerül sor, amelyhez jó kiindulópontot jelent az intézmény által kialakított ún. Mintagazdasági hálózat.

 

A BSc képzés mintatanterve megtekinthető és letölthető Egyetemünk Neptun honlapjáról.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55