Élelmiszermérnöki alapképzés (BSc)

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika és műszaki alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel az élelmiszerek előállítása és tartósítása, valamint az élelmiszertechnológia terén, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakvezető:  Hanczné Dr. Lakatos Erika egyetemi docens, általános dékánhelyettes


Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

 • az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén az élelmiszer-előállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, vezetési és szervezési, marketing, élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására;
 • az élelmiszeripari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás során bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek molekuláris hátterének felismerésére;
 • az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazására;
 • élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítására, tartósítására, biztonságos élelmiszerek előállítására;
 • élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazására, a főbb élelmiszer komponensek azonosítására;
 • az élelmiszeripar számára fontos mikroorganizmusok kimutatására, vizsgálati módszereinek elvégzésére;
 • élelmiszer-ipari folyamatok tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére;Hallgatók a gyakorlaton
 • élelmiszer-ipari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazására, irányítására;
 • HACCP rendszer kiépítésében történő közreműködésre és annak irányítására;
 • élelmiszer-technológiákkal kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására;
 • szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére.

 

Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve alkalmasak:

 • az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátására;
 • élelmiszer-termeléssel és forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátására élelmiszerellenőrző állomásoknál;
 • a fogyasztóvédelem terén és a szakmai kamaráknál feladatok ellátására;
 • termelésirányítói és vezetői feladatok ellátására élelmiszeripari üzemekben.

Rendelkeznek együttműködő képességgel, szakmai kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal.

 

Szakmai gyakorlatok

Az alapfokozat megszerzéséhez a szakmai gyakorlatok két részből tevődnek össze. A szemeszterek során egy-egy ún. hetesi gyakorlat került beépítésre, amikor a hallgatók egy része nem az órarend szerint folytatja tanulmányait, hanem szakmai gyakorlaton vesz részt. Ugyanehhez kapcsolódik a IV. és V. szemeszter között egy hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat.

Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésre a VII. szemeszterben kerül sor, amelyhez jó kiindulópontot jelent az intézmény által kialakított ún. Mintagazdasági hálózat.

 

A BSc képzés mintatanterve megtekinthető és letölthető Egyetemünk Neptun honlapjáról.

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00