AgriNatur AT-HU

 

Az AgriNatur AT-HU bilaterális Interreg projekt keretében vizsgáljuk a mezőgazdasági területek ökológiai használatának természetvédelmi jelentőségét a fajok védelme és a biológiai sokféleség szempontjából. A konkrét vizsgálatok a Donau-Auen Nemzeti Park bécsi részén (Ausztria) és a Mosoni Sík természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területén (Magyarország) zajlanak. Mindkét terület a Duna alföldi alluviális területein fek szik, ahol ártéri erdők váltakoznak bennük mozaikos elrendezésben rétekkel és szántóföldi területekkel.

A projekt szempontjából releváns kutatások, például az agro-biodiverzitás nyomon követése, a helyismerettel rendelkezők empirikus ismereteinek összegyűjtése és az ökológiai mezőgazdasági szántóföldi kísérletek arra szolgálnak, hogy azonosítsák és optimalizálják az ökológiai gazdálkodás pozitív hatásait a biológiai sokféleségre, ellenálló képességre és a védett fajokra. A projekt során Bécs város önkormányzata - Erdészeti és Városi Mezőgazdasági Iroda, a Bio Forschung Austria és a Széchenyi István Egyetem együttműködik a stratégiai partnerekkel, szakértőkkel és helyi önkormányzatokkal az AgriNatur stratégiák kidolgozásában az ökológiai mezőgazdaság pozitív természetvédelmi hatásainak biztosítása érdekében. A hasonló európai természetvédelmi területeken tapasztalható konfliktusokkal és megoldásokkal kapcsolatos tapasztalatok értékes hozzájárulást nyújtanak a projekthez.

A projekt környezeti oktatási intézkedései mindenekelőtt új helyi rekreációs területek kialakítását tartalmazzák, kézzelfogható módon bemutatva a természetvédelem és a mezőgazdaság közötti szinergiákat. A bécsi projektterületen az oktatási célú fejlesztéseket a Neue Lobau-ban, Magyarországon pedig Mosonmagyaróvár területén valósítják meg.

 

Időtartam: 2019.01.01-2022.02.28

Finanszírozó: Európai Regionális Fejlesztési Alap (85%)+ NFÜ (15%)

Témavezető: Dr. Vér András PhD, tudományos főmunkatárs, ver.andras@sze.hu

További információ: https://www.interreg-athu.eu/hu/agrinaturathu/

Aktuális információk a projektről:  1. Hírlevél  
                                                2. Hírlevél
                                                3. Hírlevél
 
Az AgriNatur projekt összefoglaló dokumentumai németül és angolul letölthetők a képre kattintva:
 
Collection doku.jpg
 
sammeldoku.jpg
 
Az AgriNatur projekt tudományos eredményeinek kétnyelvű (magyar/német) összefoglalója (letölthető a képre kattintva):
 
 
an tud eredm borito.png
 
 
Kétnyelvű (magyar/német) brosúra az AgriNatur látogatói területekről (letölthető a képre kattintva):
 
 
Folder A4_final_kifutás nélkül.jpg

 

Várkert tanösvény információs táblái (letölthető a térképre kattintva):

 

v_map-01.jpg

 

Wittmann tanösvény információs táblái (letölthető a térképre kattintva):

 

w_map-01.jpg

 

Gyakorlati útmutató a természetközeli gazdálkodáshoz kiadvány (letölthető a képre kattintva):

 

 
 
Rendezvények (meghívó és az előadások elérhetők a rendezvényre kattintva):