Élelmiszer-biztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzés (MSc)

A képzés célja olyan élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

 Szakvezető: Dr. Ajtony Zsolt egyetemi docens

 

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • műszeres analitikai ismeretek,
 • élelmiszer-toxikológiai ismeretek,Hallgatók a gyakorlaton
 • mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek,
 • táplálkozástudományi ismeretek,
 • minőségügyi ismeretek,
 • élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés,
 • élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági vonatkozásai,
 • élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai,
 • biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései,
 • élelmiszer-gazdaságtani ismeretek,
 • élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az élelmiszer-biztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására;
 • az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer-toxikológia és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására;
 • az élelmiszer-minőségi és -biztonsági rendszerek működtetésére;megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszer-ipari alapanyagok és termékek biztonságos előállítására;
 • az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére;
 • az élelmiszer-biztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten.


Az MSc képzés mintatanterve megtekinthető és letölthető Egyetemünk Neptun honlapjáról.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55