Új tejipari képzés Mosonmagyaróváron

Tájékoztató a szakirányú továbbképzésekről

 

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara (Mosonmagyaróvár), a Kar 30 éves tejipari szakmérnök-képzési hagyományait folytatva, Tejipari szakmérnök, ill. Tejipari szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot indít a 2018/2019. tanév I. félévében.

Szakvezető: Prof. Dr. Varga László egyetemi tanár

Kapcsolattartó: Székelyhidi Rita tanszéki mérnök, e-mail: szekelyhidi.rita@sze.hu, tel.: (30) 272 4109, +36 96 566-684

 

A képzés célja: A tejipari tevékenység tudományos igényű, átfogó megismerése, önálló irányító és oktató tevékenységre képes, egységes szakmai szemléletű, elméletileg megalapozott szakismeretekkel rendelkező specialisták képzése, akik képessé válnak a tejtermelési, az elsődleges és tejipari feldolgozási folyamatok irányítására, a termelési folyamatok szervezésére és fejlesztésére, a tejfeldolgozási folyamatok és a tejfeldolgozás különböző termékeinek ellenőrzésére, a minőségbiztosítási és a minőségfejlesztési, továbbá a marketingfeladatok megoldására, a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív kutató, oktató és igazgatási feladatok ellátására.

 

tejes kancsó

A felvétel feltétele: Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél (tejipari szakmérnöki szakirány), ill. legalább alapképzésben szerzett oklevél természettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen (tejipari szaktanácsadó szakirány), vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél. Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során “Állattenyésztéstan”, “Takarmányozástan” és “Mikrobiológia” c. tárgyakat nem tanultak, e diszciplínákból különbözeti vizsgát kötelesek tenni.

 

A képzés módja: Levelező tagozaton, három féléves időtartamban (90 óra/félév), közvetlen konzultációkkal, laboratóriumi és üzemi gyakorlatokkal, bel- és/vagy külföldi tanulmányúttal. Az oktatást az egyes szakterületek specialistái (egyetemi oktatók, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet kutatói és külső szakemberek) végzik.

A képzettség oklevélben szereplő megnevezése: Tejipari szakmérnök, ill. tejipari szaktanácsadó.

 

Költségtérítési díj: Minimum 10 fő létszámra vetítve előreláthatólag 320.000 Ft/félév/fő.

Jelentkezés módja: elektronikusan, a Széchenyi István Egyetem honlapján (http://felveteli.sze.hu/szakiranyu-tovabbkepzes-mek).

Jelentkezés díja: 9.000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu.

Jelentkezési határidő: 2018. július 31.

További felvilágosítás:
Dr. Varga László, e-mail: varga.laszlo@sze.hu
Dr. Krász Ádám, e-mail: krasz.adam@sze.hu, tel.: (96) 566 674
Székelyhidi Rita, e-mail: szekelyhidi.rita@sze.hu, tel.: (30) 272 4109, +36 96 566-684

 

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55